تنها تولید کننده جدیدترین سیستم های بایگانی در استان اصفهان

   
سیستم های بایگانی شرکت نادکو
سرعت بالای دسترسی
حذف راهرو بین قفسه ها
ارزش افزوده فضا
امنیت مدارک در قفسه ها
دسترسی سریع و آسان
ارزش افزوده فضا
مدیریت از طریق کامپیوتر
بازکردن از طریق ریموت کنترل
باز کردن از طریق فرمان دستی
حرکت همزمان قفسه ها
دسترسی سریع و آسان به قفسه ها
امنیت مدارک در قفسه ها
قابلیت ارتقاع سیستم حرکتی به برقی و اتوماتیک
قابلیت افزایش در طول، عرض و ارتفاع